Latvia | Kurzeme | Pāvilosta

Saka

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0-
  • -
 
 
Sakas upe ir 6.8 km gara un tā veidojas satekot Tebras un Durbes upēm. Tā ietek Baltijas jūrā Pāvilostā, te arī atrodas jahtu osta un piestātnes. Sakas upes laivojums parasti ir noslēgums laivojumam pa Tebru vai Durbi.