Maršruta sākums ir pie vietējas nozīmes ceļa tilta Dutkas ciemata tuvumā. Lisa šeit ir vien šaura straumīte caur niedrāju, kas pēc puskilometra ieplūst Dutkas ezerā. Tālākie 3,5km pa Dutkas, Pannas un Baznīcas ezeriem.   Starp ezeriem ir niedrēm aizaugušas īsiņas caurtekas.

Šis ir skaists un mierpilns maršruta sākums.

 

Baznīcas ezera galā ir skaidri saskatāms Lisas turpinājums un jau pēc 230 metriem ir Lisas ieteka Abulā.   Abuls ir krietni lielāka upe ar noturīgu straumi, kas gan apraujas Trikātas  centrā pie tilta, kur sākas dzirnavu dambja uzpludinājums.

Pēc dzirnavām sākas izteikta ūdens kustība un nākamais, 12,3km garais posms līdz Brenguļiem ir ar labu un noturīgu straumi

 Pie Brenguļu dzirnavām  un alusdarītavas, gleznainā uzpludinājuma labajā krastā, ir plaša labiekārtota apmetnes vieta ar dažādām atrakcijām bērniem, labām sauļošanās iespējām sievām un Brenguļu alus degustācijas iespējām vīriem.  Gadās, ka Abula laivojums šeit arī beidzas, tomēr nākamie un pēdējie 5,5 Abula kilometri līdz Gaujai ir tā vērti, lai tos arī nolaivotu! Aiz  dzelzceļa tilta  Abuls ievijas majestātisku egļu un priežu mežā, krasti ir līdz 10m augsti. Šis ir skaistākais Abula posms.  Maršrutu iespējams beigt tieši pie ietekas Gaujā   vai turpināt ceļojumu pa Gauju līdz Valmierai.