Latvia | Rīgas, Vidzeme | Sigulda, Valmiera, Carnikava, Cēsis | Gauja
22 0 031 0 Gauja Aņņi - Spicrāmis  
 

Maršruts sākas augšpus Aņņu (P 23)  tilta upes kreisajā krastā. Aiz tilta iespējam redzēt kā veidojas vecupes – Gauja ir iztaisnojusi gultni. Upe  lēni plūst caur palieņu pļavām un tālāk līkumo cauri mežiem, kur viens krasts izskalots augstāks, otrs lēzens ar plašu sēri. Meži bagāti ar ogām un sēnēm. Maršruts beidzas lejpus Spicrāmja (P24) tilta labajā krastā.