Latvia | Kurzeme | Skrunda, Kuldīga | Venta
32 2 0343 35 Venta Nīgrande - Skrunda  
 

Nīgrandē sākas Ventas jaukākais posms. Nākamie 13,2km līdz Letīžas ietekai ir mazu saliņu, sēkļu un straujtecīšu virkne. Nepilnus 2km aiz Letīžas ir kārtrējās „vīriešu dzimtes upes” – Šķerveļa ieteka. Venta vēl aizvien plūst diezgan strauji un krastos parādās skaisti meži. Aiz plaša labā līkuma Venta iegraužas ap 13m augstā dolomītu atsegumā. Tās ir Gobdziņu klintis. Upē šeit ir straujtece, vieta ir skaista un noteikti ir vērts piestāt un uzkāpt klintīs, lai pavērotu ainavu.

 Aiz Gobdziņu klintīm mežs no upes atkāpjas, tā met pāris lielu loku un pēc 5km laivotāji ierauga Lēnu katoļu baznīcas torņus. Tepat baznīckalna pakājē ir labs laivojuma finiša punkts. Te arī Kojas ieteka. Turpmākos 8,8km līdz Skrundai Venta plūst pa apkoptiem laukiem. Ne ar ko īpašu upe neizceļas, šeit viss ir atkarīgs no jūsu ceļabiedriem un motivācijas nokļūt līdz Skrundai. 

 Skrundā starp Liepājas šosejas un dzelzceļa tiltiem Ventai no labā krasta pietek Ciecere. Laivojumu var beigt īsi pirms Liepājas šosejas tilta, vai arī pabraukt uz priekšu līdz viesu namiem Ventas (2km) vai Lapsas (8km).