Latvia | Kurzeme | Liepaja, Nīca | Bārta
 

Iekāpjot laivās pie Lietuvas robežas (labajā krastā Apšes ieteka, kreisajā Sedviņu kapi) Bārta nepārsteidz ar grandiozām ainavām. Nolaidenie krasti noklāti ar tradicionālo apaugu: alkšņiem un ievām, kuriem cauri spraucas pa kādai spītīgai priedītei. Gadās pa saliņai, bet jūnija beigās vietām no ūdens izlien doņu spices. Pēc 3,6km sākas mežs, upes līkumi kļūst noapaļotāki, tās plūdums paliek pavisam paredzams, bet ne neinteresants. Ik pa brīdim pie upes pienāk pļavas, gadās arī pa mājai. Mežs strauji izbeidzas pēc 7,3km dodot vietu apstrādātiem laukiem un ganībām, bet upes krastā atkal atgriežas alkšņu un ievu puduri.

Pirmais visiem pamanāmais orientieris ir Bārtas labā krasta pietekas Vārtājas ieteka. Te var piestāt labiekārtotā apmetnē, uzkāpt Krūtes pilskalnā un atrast kādu no zelta mucām, kas te it kā esot noraktas.

Nākamie 6,6km līdz Bārtas tiltam ir ar Latvijai raksturīgām lauksaimnieciska rakstura ainavām. Upe kļūst platāka, pie plašajiem līkumiem pienāk nolaideni labības lauki, omulīgu liellopu bari, pļavas un krūmu zonas. Parādās arī kempingu apbūve, bet šajā aprakstā atturēsimies no konkrētiem ieteikumiem, jo atsauksmes par šīm vietām ir diametrāli pretējas. Pie Bārtas tilta ir labiekārtota maršrutu starpfiniša/starta vieta.

Pēc Bārtas tilta ainava kļūst mežonīgāka, līdz pēc 2,9km upe atkal ievijas skaistā skujkoku mežā, kas turpināsies nākamos 10km. Kā jau viss Bārtas tecējums, arī meža posms ir piekaisīts ar lielākām un mazākām saliņām, jocīgu arhitektūru upes krastos un plašiem līkumiem. Kā labs orientieris un kāju izstaipīšanas vieta šajā posmā pār Bārtu spītīgi guļ mazbānīša dzelzceļa tilts, saukts arī par Vīles tiltu. Fotosesija šeit ir obligāta! Šajā posmā piemeklējama arī apmetnes vieta 2-dienu maršrutam - Plostniekos pie Bārtas tilta, atpūta bāzē ODS, Vīles tilta un citviet upes krastā.

Pēc meža Bārtas plūdums atduras lielā salā, kas apbraucama pa labo pusi. Sākas apbūve un lauksaimnieciska rakstura ainava, kas turpinās nākamos 7km līdz Nīcas tiltam. Laivojums gar dažādas rocības apbūvi ir pietiekami interesants, skati nekādā ziņā nav vienmuļi. Bārta te saglabā konstantu straumes ātrumu, kas izbeidzas tikai nepilnu kilometru pirms Nīcas tilta. Te sākas Bārtas bagarētais posms, krastos skaidri saskatāmi dambji. Laivojums beidzas pie Nīcas tilta vai pārs simts metrus uz priekšu - Upeskrastos  - Nīcas novada ūdenstūrisma centrā.