Latvia | Kurzeme | Irbe
39 2 100286 0 Irbe Rindas ciems (B) - jūra (F)  
 

Šis ir viens no populārākajiem ūdenstūrisma maršrutiem Latvijā. Uzsākot maršrutu Rindas ciemā (B), pirmie 5 km ir Rindas upes lejtece - laba straume, melnalkšņu alejas un tuneļi, asi un bieži līkumi. Pēc satekas ar Stendi upe sāk nest Irbes vārdu. Tā kļūst platāka, krasti kļūst augstāki, bet gar ūdens malu vēl aizvien zarus piņķējot aug melnalkšņi. Irbei nav Rindas spītīgā vēlēšanās mest straujus cilpveida līkumus, tā plūst krietni dižciltīgāk. Krūmājus un pļavas nomaina priežu mežs. Sākas gleznainas vecupes, kas ik pa brīdim dažādos Irbes krastu ainavu līdz pat jūrai. Pēc 4,1km tecējuma parādās Lāžu tilta balsti (C) un pārpalikušās konstrukcijas. Šis ir labs orientieris, ja vēlaties aiziet līdz Irbenes radioastronomijas centram. Kāpiet ārā kreisajā krastā un ejiet ap 500m pa meža ceļu. Iznākot krustcelēs pār koku galiem ieraudzīsit pret klusējošo kosmosu pavērsto milzīgo šķīvi. Aiz Lāžu tilta (C) Irbe pagriež savu tecējumu paralēli jūrai. Būtībā nākamie 20 km ir visai līdzīgi. Labais krasts ir purvaināks un zemāks, bet kreisā krasta līkumu ārmalās slejas skaistas smilšu kāpas. Ik pa brīdim parādās saliņas. Tecējums ir vienmērīgs, bet ne lēns. Apmetnes vietu meklējiet, kad labā krastā ieraugiet orientiera zīmes - sarkanus "4" uz kokiem, tas nozīmē, ka nolaivots ir pusceļš. 25km no Irbes sākuma upē guļ liela, kokiem noaugusi sala. Šeit beidzas kāpu posms, ir atlikuši 3,3km līdz Lielirbei (E) - Ventspils – Kolka šosejas tiltam. Daudzi laivotāji pie Lielirbē (E) pie tilta savu ceļojumu beidz, bet tā darīt ir pilnīgi aplami! Tas ir tāpat, it kā jūs nolemtu aizbraukt līdz Siguldai, bet degvielu ielietu tikai līdz Vangažiem. Līdz jūrai ir jānoairē! Pēdējie 5,8km līdz jūrai ir ar lēnu straumi. Upe ir plata un pārsvarā sekla – retas ir vietas ar dziļumu „pāri galvai”. Krasti zemi un purvaini, ik pa brīdim parādās pa mājai. Pāri upei vietām novilktas trīšu sistēmas murdu likšanai. Pusceļā līdz jūrai, virs mazbānīša tilta vecajiem pāļiem karājas trošu tiltiņš. Laba vieta savas kompānijas pabildēšanai no augšas. Tieši Irbes ietekā jūrā, tās labajā krastā, ir plaša Valsts mežu apmetnes vieta. Te arī ir ērti piebraukt ar auto. .