Estonia | Võrumaa, Põlvamaa | Võru, Räpina, Põlva, Antsla | Võhandu
134 0 0- 0 Võhandu Võhandu upe  
 

 

Vehandu upe ir garākā Igaunijas upe un atrodas Dienvidaustrumigaunijā Pelvas un Veru apriņķos, un tai ir daudz pieteku. Atkarībā no ūdens līmeņa upe gan lejtecē, gan augštecē var būt ātra, kā arī tai var būt dažas mierīgākas vietas. Uzmanīgākam jābūt, izbraucot dzirnavu dambjus, kur ir augsti viļņi, akmeņi un ātrāka straume. Vehandu augštece ir daudz šaurāka, zemāka un līkumaināka, un ir jāuzmanās no ūdenī iekritušiem kokiem. Koki ir bieži pilnībā pārkrituši pāri upei. Augšteces daļa no Kergulas līdz Sulbini ir izbraucama tikai palu laikā. Lielo Vehandu var izbraukt visā garumā, starp Paidru un Lēvi ūdens līmenis var būt zemāks.