Latvia | Vidzeme | Smiltene | Abuls
 

Abuls no Kaģu tilta ir upe ar noturīgu straumi, kas gan apraujas Trikātas centrā pie tilta, kur sākas dzirnavu dambja uzpludinājums. Dzirnavu dambja apnešana veicama pa upes kreiso krastu. Pēc dzirnavām sākas izteikta ūdens kustība un nākamais, 12,3km garais posms līdz Brenguļiem ir ar labu un noturīgu straumi, kas ciparos vērtējama kā vidējais kritums 0,7m/km. Atpūtas laivojumam tas ir vairāk nekā labi. Abula krasti ir noauguši ar lieliem vītoliem un baltalkšņiem, vietām pie upes pienāk vecs priežu mežs un brīžiem krasti paceļas 10m augstumā. Tomēr visur jūtama cilvēku klātbūtne, aiz krasta apaugas pavīd pa māju jumtam, bet dažas saimniecības lepni pļauj mauriņu līdz pašam ūdenim. Pie Brenguļu dzirnavām un alusdarītavas (18,4km), gleznainā uzpludinājuma labajā krastā, ir plaša labiekārtota apmetnes vieta ar dažādām atrakcijām bērniem, labām sauļošanās iespējām sievām un Brenguļu alus degustācijas iespējām vīriem. Kreisajā krastā ir iecienīts avotiņš ar ūdens ņemšanas vietu. Gadās, ka Abula laivojums šeit arī beidzas, tomēr nākamie un pēdējie 5,5 Abula kilometri līdz Gaujai ir tā vērti, lai tos arī nolaivotu! Kilometru aiz Brenguļu dzirnavām ir dzelzceļa tilts un aiz tā beidzas apbūve. Abuls ievijas majestātisku egļu un priežu mežā, krasti ir līdz 10m augsti. Šis ir skaistākais Abula posms, te jūtams Gaujas tuvums. Maršrutu iespējams beigt gan Abula labajā krastā tieši pie ietekas Gaujā (te ir laba piebraukšanas vieta),