Latvia | Vidzeme

Seda

  • 67
  • 0
  • 0
  • 0-
  • -
 
 

Seda ir nepelnīti aizmirsta upe, jo cilvēku prātos tās vārds asociējas ar tāda paša nosaukuma kūdras purvu. Sedai ar plašajiem kūdras ieguves laukiem ir tik vien saistības, ka tā ir tikusi bagarēta un paplatināta, lai veicinātu purvu nosusināšanu. Lai nu kā, bet šie hidrotehniskie darbi ir notikuši tik sen, ka krastu ainavā nekas par to vairs neliecina. Seda ir īpatnēja, jo tā ir it kā „otrāda” – plaša un ainaviska šeit aprakstāmā maršruta sākumā un sīka, apkārtējo purvāju ieskauta pirms ietekas Burtniekā. Posms no Dakstiem līdz P17 (Valka – Rūjiena) ceļa tiltam (17,1km) iesakāms spiningošanas entuziastiem, bet lejtece līdz Burtniekam, 14,6km garumā, jālaivo grūtību meklētājiem un nobraukto upju „krājējiem”. Sedas sākumposms no Dakstu tilta līdz mākslīgā paplatinājuma sākumam pēc 3,7km, ir ar Latvijas upēm raksturīgajām krasta ainavām – slinki līkumi vijas pa zemām pļavām, krasti apauguši ar krūmāju. Pēc paplatinājuma sākšanās ainava īpaši nemainās, bet maršruta 7,2km ir labi pamanāma vecā Ēveles – Kārķu ceļa tilta vieta. Te Sedas labajā krastā ir skaists smilšakmens atsegums ar Spiģu alu un no tās iztekošo Rūcekļavotu un ūdens ņemšanas vietu. Pie upes ir apmetnes vieta. Aiz Spiģu alas Seda ielīkumo varenā skujkoku mežā un maršruta devītajā kilometrā vecām eglēm apaugušie krasti paceļas 12 metru augstumā. Upi nākamos 4km pat var nosaukt par majestātisku. Veci tiltu balsti, milzu koki upes krastos, pilnvērtīga mežonīgas dabas sajūta – neparasti labs posms, kurš strauji beidzas pie Ošupītes ietekas. Te beidzas mākslīgi paplatinātais posms un pēdējos 5km līdz P17 ceļa tiltam Seda plūst pa mitrainēm. Pie P17 ceļa tilta ir veikti 17,1km un ir saprātīgi šeit laivojumu beigt. 14,6km no P17 ceļa tilta līdz Burtniekam var raksturot trijos vārdos: bebri, šķēršļi, purvi. Seda cīnās cauri purvājiem, tecējums kļūst šaurs, pār apkārtni valda bebri. Daudz šķēršļu un nebraucamu vietu. Pavisam neilgi pirms ietekas Burtniekā upes labajā krastā ir apmetnes vieta „Sedas laivu bāze” un labs piebraucamais ceļš. Jāņem vērā! Ja nolemjat turpināt ceļu pa Burtnieku līdz Salacas iztekai (4,6km), nopietni izvērtējiet laikapstākļus! Pat pie neliela vēja šajā Burtnieka krastā būs nejauka viļņošanās.