Latvia | Rīgas, Vidzeme | Sigulda, Valmiera, Carnikava, Cēsis | Gauja
 

Interesants upes sākumposma maršruts,  kur  Gauja ir niedrēma aizaugušu posmu, ezeriņu,  straujteču un aizsprostu uzpludinājumu virkne. Maršrutu  labāk izvēleties pavasarī, kad augstāks ūdens līmenis.Pie Lodes ir svarīgi iekāpt Gaujā pie pareizā tilta – īstais ir pie Stupēnu ezera sākuma.Straujajos posmos jārēķinās ar nebraucamiem šķēršļiem.