Latvia | Kurzeme | Priekule | Vārtāja
 

Šis ir Vārtājas populārākais un skaistākais posms. Upē atgriežas līkumi, gultne vietām piekaisīta ar akmeņiem. Dzirnavu drupas veido interesantu krācīti, kas zemā ūdenslīmenī nav braucama. Ik pa brīdim pie upes pienāk mežs vai pļavas. Maršruta finišs ir Bārtas kreisajā krastā 2km lejpus Vārtājas ietekas. Maršrutu var pagarināt par 4km nolaivojot pa Bārtu līdz Bārtai.