Latvia | Kurzeme | Irbe
95 6 100286 0 Irbe Usmas ezers (A) - jūra (F)  
 

Viens no garākajiem ūdenstūrisma maršrutiem Kurzemē, ko var veikt 5-6 dienās, laivojot no Usmas ezera līdz jūrai pa mazapdzīvotu apvidu. Te savā varā tiešām jūs pārņems daba, esiet uzmanīgi - nesaskrienieties ar alni!

Laivojumu sākot Usmas ezerā, esiet piesardzīgi pastiprināta vēja apstākļos - Usmas ezers viļņošanās dēļ ir bīstams. 50cm augsti viļņi ar mazu intervālu starp tiem ir pilnīgi pietiekami laivas piesmelšanai.

Engures izteka atrodas Moricsalas dabas rezervātā, atrašanās tā teritorijā, t.sk. laivošana ir jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālo administrāciju: t. + 371 63286000; Kurzeme@daba.gov.lv

Laivojot pāri Puzes ezeram, turieties maksimāli tā aizvēja pusē. Puzes ezers, līdzīgi kā Usmas ezers, uzšūpo augstu un stāvu vilni.

Tūrisma informācijai un maršrutu aprakstus skatiet:

http://www.upesoga.lv/lv/marsruti/river/27/route/10

 http://www.upesoga.lv/lv/marsruti/river/36/route/722

http://www.upesoga.lv/lv/marsruti/river/37/route/402