Latvia | Kurzeme | Aizpute, Pāvilosta | Tebra
 

Aiz Apriķiem (A) upe vijas cauri nelieliem mežiem un ganībām, straume ir pietiekama, lai airētu atpūtas režīmā. Vasaras otrajā pusē šajā posmā vietām parādās doņu audzes. Tās gan netraucē laivojumam, jo doņos veidojas savdabīgas „takas” – ūdensceļi laivas platumā. Apbūve pakāpeniski beidzas un pēc apmēram 7 km no Apriķiem sākas posms, kuru laivotāji dēvē par „Dinozauru parku”. Milzīgi un ķeburaini koki, kas noliekušies pār straumi veido tumšu pavēni, negaidīti lieli atsevišķi akmeņi, nokaltušu stumbru saulē izbalējušie sāni un zivju ērgļa neapmierinātais sauciens – to šajā posmā nevar nepamanīt pat visnevērīgākais laivotājs. „Tur bija tā, it kā upei tūliņ pārskrietu dinozaurs”, - tā teica kāda pieredzējusi laivotāja.

 Aiz „Dinozauru parka” Tebra laivotājus burtiski sagūsta pusotru kilometru garā slazdā. Upes tecējums apstājas, tā mēģina plūst pa dumbrāju. Meldri, kamolzāle un baltalkšņi rada nepārprotamas asociācijas ar Floridas purviem, tikai aligatoru vietā te valda bebri. Šajā posmā jāpavicina airi dūšīgāk un jātiek ar to galā, jo beigās gaida atalgojums – pēc plata deviņdesmit grādu kreisā līkuma ainava izmainās pilnībā un pie upes pienāk varenu egļu mežs. Te sākas Tebras straujākais posms – ap 2 km gara nemitīgu straujteču un nelielu dolomīta rumbiņu kaskāde, kuras galā ir labs orientieris: trošu tiltiņš. Tebras skaistākie 14 km ir nolaivoti.

Laivojums beidzas pie Akmeņkalnu mājām, trošu tiltiņš 2016.gada palos aiznests.