Latvia | Kurzeme | Aizpute, Pāvilosta | Tebra
 

Ainavisks, straujš un līkumots upes posms, kas laivojams pie augsta ūdens līmeņa. Stāvajos upes krastos daudzviet aug ozoli. Šobrīd posmā ir 2 sastrēgumi, kuriem laivu ieteicams apnest.