Latvia | Rīgas, Vidzeme | Salacgrīva, Staicele, Mazsalaca | Salaca
 

Šis būs 2 dienu maršruts 45 km garumā, tā vidusposmā ir virkne apmetnes vietas, gan publiskas - pašvaldības veidotas, gan privāti apsaimniekotas. Maršrutu var saīsināt, uzsākot laivojumu lejpus Staiceles, no atpūtas vietas Ķekari, kā arī beidzot 4 km pirms Salacgrīvas - Vecsalacā.

Staicelē laivojumu vislabāk uzsākt pie atpūtas vietā pie bij. gājēju tiltiņa (H) pāri Salacai. Nākamos 11 km līdz Rozēniem Salacas plūdums vēl aizvien ir mierīgs, taču aiz Rozēnu tilta (J) upe pagriežas par 90 grādiem un sāk strauju tecējumu DR virzienā.  Aptuveni maršuta vidusposmā, kad nolaivoti ap 20-21 km, sākas Sarkanās klintis, kas stiepjas teju 400 metru garumā. Upe turpina savu ņipro tecējumu, un pat pretvējš nav škērslis, lai raiti tiktu uz priekšu, atsevišķos pomos atliek tikai piestūrēt, upe laivu nes bez laivotāju piepūles. Vasarās straumē parādās doņu un vilkvālīšu audzes, kas veido nelielas saliņas un atliek vien izvēlēties, pa kuru doņu tuneli izlaivot. Ik pa laikam parādās krācītes.

Pirms Vecsalacas tilta 2021.gada sezonā BIOR ir izvietojis zivju skaitītāju  - īpatnēja, no tāluma tačiem līdzīga konstrukcija šķerso upi, te laivas var apnest gar upes labo krastu.

Aiz Vecsalacas tilta sākas nēģu tači. Vasaras periodā tie nav īpašs šķērslis laivotājiem, tomēr pie straujāka un augstāka ūdens līmeņa nepieredzējušiem laivotājiem te jābūt uzmanīgiem, lai pludinoties cauri taču "vārtiem", "nesapītos" meistarībā un ūdens spēks nepiesmeltu laivu.

Starp Vecsalacas un Salacgrīvas tiltu ir 3 km un ērta laivojuma finiša vieta būs Salacgrīvā pie jaunās jahtu ostas ēkas "Bura". 

Jāņem vērā! Paaugstināta ūdenslīmeņa un spēcīgas straumes apstākļos Salacas posms Mērnieki – Vecsalacas tilts airētājiem bez pieredzes var sagādāt grūtības! Zemā līmenī te jārēķinās ar pastiprinātu „akmeņdibenošanu”, jeb laivas šļūkšanu pa akmeņu pierēm.