Latvia | Kurzeme, Rīgas | Sabile, Kuldīga, Kandava | Abava
 

Abavas garākais maršruts, kura veikšanai nepieciešamas 4-5 dienas.

Pie Kandavas upe ir ļoti līkumaina un tās pirmie kilometri jebkuram laivotājam liek uzdot sev jautājumu – kādēļ es uz šejieni atbraucu? Un tieši tajā brīdī laiva tiek strauji panesta zem nepabeigta tilta un šaujas caur pirmo Abavas straujteci. Īpaši ziņkārīgie var piestāt aiz tilta labajā krastā un paieties pa ieleju uz augšu, priecājoties par skaistu Toskānai raksturīgu vīnogu lauku un apbūvi.

Turpmāk laivojums kļūst krietni interesantāks, jo upe sāk plūst pa plašu ieleju un ainava apkārt sāk atbilst priekšstatam par gleznainu upi. Noteikti ir vērts piestāt Sabilē, upes labajā krastā aiz tilta, panašķēties ar saldējumu, kā arī iepirkt jau izbeigušās vai aizmirsušās lietas. Sabiles galvenās ielas sajūtas atgādina Francijas nesteidzīgo provinces pilsētiņu šarmu.

Aiz Sabiles Abava kļūst krietni rāmāka un nesteidzīgi plūst cauri mežam. Krasti kļūst stāvāki un parādās pirmās ap 15m augstās kraujas. Lēno 6km garo tecējumu pārtrauc Abavas Rumba.

Pēc Rumbas upes tecējums paātrinās un ir jūtama civilizācijas atkāpšanās. Straujteces mijas cita pēc citas un upi pārņem daba. Pīles, bebri, stirnas, zivju gārņi, stārķi un vanagi vairs nav nekāds retums.

Ap Rendu Abava atgriežas civilizācijā. Jau 6km pirms Rendas tilta upes tecējums kļūst pavisam rāms. Rendā beidzas „civilizētā” un sākas „mežonīgā” Abavas maršrutu daļa.

Lēnais tecējums turpinās arī 5km aiz Rendas, līdz to pārtrauc pirmā straujtece un ainava izmainās pilnībā. Ar krūmiem un lapu kokiem noaugušos krastus nomaina skuju koki, upes dibens kļūst akmeņains, bet ūdens dzidrs. Lejpus Rendas līdz pat Abavas ietekai Ventā nav praktiski nekādas apbūves.

Tuvojoties Ventai Abava kļūst šaurāka, dziļāka un straujāka. Kā labs orientieris 5km pirms ietekas Ventā ir ap 30m augstā Galmicu klints upes kreisajā krastā. Tie, kas tikai šajā vietā atjēdzas, ka nav paspējuši neko nobildēt, vēl var pagūt noķert skaistus kadrus gan ar atsegumiem, gan ar zibens pāršķeltu akmeni, gan ar skaisto zemūdens pasauli dzidrajā ūdenī.

Pie Abavas ietekas Ventā nav piemērotas izkāpšanas vietas, un tālāk laivojums jāturpina pa Ventu līdz Lielajam Nabes ezeram.