Latvia | Kurzeme, Rīgas | Sabile, Kuldīga, Kandava | Abava
 

Pēc Abavas Rumbas upes tecējums paātrinās un ir jūtama civilizācijas atkāpšanās. Straujteces mijas cita pēc citas un upi pārņem daba. Pīles, bebri, stirnas, zivju gārņi, stārķi un vanagi vairs nav nekāds retums. Vietumis upe laužas caur smilšu kāpām, no kurām veļoties ūdenī pieaugušie var atgriezties bērnībā, bet bērni kārtējo reizi nopūsties par savu vecāku izdarībām.

Ap Rendu Abava atgriežas civilizācijā. Jau 6 km pirms Rendas tilta upes tecējums kļūst pavisam rāms. Krasti ir apdzīvoti, bet pie paša tilta darbojas krodziņš. Laivojums beidzas pie tilta, kreisā pusē ir neliela atpūtas vieta.